ගොනු ලැයිස්තුව

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මෙම විශේෂ පිටුවෙහි දැක්වෙන්නේ සියළු උඩුගත කල ගොනුය.

ගොනු ලැයිස්තුව
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
දිනය නම සිඟිති-රූපය විශාලත්වය පරිශීලක විස්තරය
11:02, 27 මැයි 2018 Kanishka Meegasmulla.jpeg (ගොනුව) 134 කි.බ. Kanishka Meegasmulla රත්නායක මුදියාන්සේලාගේ පොල්වත්තේ ගෙදර කණිශ්ක හසිත කුමාර මීගස්මුල්ල උපත 1991 01 19
19:58, 22 මැයි 2018 Mahanati poster.jpg (ගොනුව) 1.04 මෙ.බ. Yasasuru == සාරාංශය == == Summary == {{Orphaned non-free revisions|date=9 May 2018}} {{Non-free use rationale poster | Article = මහානටි | Use = Infobox | Media = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> | Name = මහානටි | Distributor = | Publisher = | Graphic Artist = | Type = | Website = | Owner = | Commentary = <!--OVERRIDE FIELDS --> | Description = | Source = https://i.pinimg...
02:17, 7 මැයි 2018 Nestle Bear Brand.jpg (ගොනුව) 15 කි.බ. Cyrus noto3at bulaga ලාංඡනය Bear Brand, වෙළඳ නාමය එම අයිති විසින් නෙස්ලේ.
17:35, 6 මැයි 2018 2018 FIFA World Cup.svg (ගොනුව) 214 කි.බ. Shwetha {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = 2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන |Use = තොරතුරුකොටුව <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://resources.fifa.com/mm/document/tournament/competition/02/66/71/62/2018fwc_matchschedule_13072015_nopattern_neutral.pdf {{dead link}} <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = 2018 ෆීෆා ලෝක කුසලාන |Owner = ෆීෆා |Website = |History = |Commentary = <!-- OVERRIDE FIELDS --> ...
14:23, 29 අප්‍රේල් 2018 Bimba Devi alias Yashodara.png (ගොනුව) 479 කි.බ. Yasasuru == Summary == ({{Non-free use rationale |Article = බිම්බා දේවී හෙවත් යශෝධරා |Description = Film poster |Source = https://m.facebook.com/YashodharaMovie/photos/a.1099896773477242.1073741831.1083090488491204/1260722930727958/?type=3&source=48&__tn__=EH-R |Portion = complete poster |Low_resolution = Yes |Purpose = Help to identity Sri Lankan film |Replaceability = No |other_information = }})
04:54, 24 අප්‍රේල් 2018 Colgiant-sq112040098 5848134 21072017 RAM CMY.jpg (ගොනුව) 55 කි.බ. Mohan Bandara Thennakoon  
06:19, 13 අප්‍රේල් 2018 The Post-Modern Prometheus TXF.jpg (ගොනුව) 29 කි.බ. Yasasuru == Summary == === Fair use rationale for ද පෝස්ට්-මොඩර්න් ප්‍රොමිතියස් === {{Non-free use rationale|Article=ද පෝස්ට්-මොඩර්න් ප්‍රොමිතියස් |Description=Fox Mulder and Dana Scully take the Great Mutato to a Cher concert, from the science fiction television series ''The X-Files''. |Source=A screenshot from "The Post-Modern Prometheus", an episode of ''[...
02:21, 13 අප්‍රේල් 2018 Lonegun.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale |Article=ද ලෝන් ගන්මෙන් |Description=The Lone Gunmen in ''The X-Files''. |Source=Promotional picture. Copyright Fox Broadcasting Company (FOX). http://img2.timeinc.net/ew/img/daily/585/lone_l.jpg |Portion=complete |Low_resolution=yes |Purpose=Solely to illustrate the titular character in the article ද ලෝන් ගන්මෙන් in the infobox. |Replaceability=No free images known for this series |other_...
02:01, 13 අප්‍රේල් 2018 MonicaReyes.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Yasasuru ==Summary== === Fair Use Rationale for මොනිකා රේයස් === {{Non-free use rationale |Article=මොනිකා රේයස් |Description=Annabeth Gish as Monica Reyes in ''The X-Files''. |Source=Promotional picture. Copyright Fox Broadcasting Company (FOX). http://60s.com.vn/image/32008/24/NETLIFE_172637929.jpg |Portion=complete |Low_resolution=yes |Purpose=Solely to illustrate the titular character in the article මොනිකා රේයස් i...
11:02, 12 අප්‍රේල් 2018 Maritacovarrubias.jpg (ගොනුව) 23 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale |Article = මරීටා කොවරූබියස් |Description = United Nations diplomat Marita Covarrubias (Laurie Holden) addresses a room full of Syndicate conspirators in ''The X-Files''. |Source = "Patient X", a fifth season episode of ''The X-Files'', copyrights held by [[ෆොක්ස් විකාශන ...
02:14, 12 අප්‍රේල් 2018 John Doggett.jpg (ගොනුව) 12 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale |Article=ජෝන් ඩොගට් |Description=Robert Patrick as John Jay Doggett in ''The X-Files''. |Source=Promotional picture. Copyright Fox Broadcasting Company (FOX). http://tr.bywiki.com/wiki/Dosya:John_doggett.jpg |Portion=complete |Low_resolution=yes |Purpose=Solely to illustrate the titular character in the article ජෝන් ඩොගට් in the infobox. |Replaceability=No free images kno...
03:28, 11 අප්‍රේල් 2018 Xfilesiwanttobelieve.jpg (ගොනුව) 17 කි.බ. Yasasuru == Summary == Film poster for ''ද එක්ස්-ෆයිල්ස්: අයි වෝන්ට් ටු බිලීව්'' [http://www.movieposterdb.com/poster/5beea00d Source] == Fair use rationale for ද එක්ස්-ෆයිල්ස්: අයි වෝන්ට් ටු බිලීව් == #For an article about a film, the original poster is arguably one of the most important images that could be included. #No free or public domain images have been located for this film. #The image is of lower resolution than the original poster (copies made from it will be of inferior quality...
01:46, 11 අප්‍රේල් 2018 Supernatural S1 DVD.jpg (ගොනුව) 106 කි.බ. Yasasuru {{Non-free use rationale |Article=සුපර්නැචුරල් (වාරය 1) |Description=DVD cover art from the second season of ''Supernatural'' (© 2006 වෝනර් බ්‍රෝස්. ටෙලිවිෂන්). |Source=https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/51jZNSmhBYL.jpg |Portion=Full front and left side of cover. |Low_resolution=Yes (308 × 400 pixels, or 123,200 pixels<sup>2</sup>), reduced from the source's 500 × 649-pixel image. The image shows the cover's essence, but does not fully retain minor components such as the le...
02:29, 9 අප්‍රේල් 2018 Desert Flower film poster.jpeg (ගොනුව) 32 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Desert Flower film poster |Source = https://filmux.org/3211-dykumos-gele-desert-flower-2009.html |Author = The copyrights are confined to producer itself and distributor of the poster. |Article = ඩෙසර්ට් ෆ්ලවර් (චිත්‍රපටය) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = The copyrights are confined to producer itself and distr...
12:29, 8 අප්‍රේල් 2018 Do Dil Bandhe Ek Dori Se.jpg (ගොනුව) 112 කි.බ. Yasasuru Punarviva film == Summary == {{Non-free use rationale |Article=දෝ දිල් බන්ධේ ඒක් ඩෝරි සේ |Description=A promotional logo image of දෝ දිල් බන්ධේ ඒක් ඩෝරි සේ. |Source=http://www.tellysamachar.com/2016/01/do-dil-bandhe-ek-dori-se-2013-serial.html?m=1 |Portion=Whole image |Low_resolution=Yes |Purpose=Image is used to visually identify the logo of the සී ටීවී serial, දෝ දිල් බන්ධේ ඒක් ඩෝරි සේ; It is used solely as an educational tool. |Replaceability=he image is a non-free promotiona...
01:57, 8 අප්‍රේල් 2018 Bhutubengaliseries.jpg (ගොනුව) 18 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official poster of the Bengali teleserial, titled Bhutu. The official copyright lies with Shree Venkatesh Films. |Source = https://www.google.co.in/search?q=bhutu&biw=1280&bih=614&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjK4c6L04TRAhUGPI8KHeJkAsQQ_AUIBigB#q=bhutu+poster&tbm=isch&tbs=rimg:CenzhVN6us0RIjjCFYyUXr3qIeclT9S-oZNs9isztfudvjxnX3S9GV2MdT-JBMnCj5NpoDJsUXZoUHzDaFl2pG7fYCoSCcIVjJReveohETo5riYRUXsJKhIJ5yVP1L6hk2wRodBhOX9Y0HEqEgn2KzO1-5...
14:33, 6 අප්‍රේල් 2018 2018 Commonwealth Games.svg (ගොනුව) 54 කි.බ. Randeerjayasekara {{Non-free use rationale logo <!-- REQUIRED --> |Article = 2018 Commonwealth Games |Use = Infobox <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = http://www.gc2018.com/flux-content/GC2018/docs/The-Brand-Story.pdf <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = Infobox |Owner = Gold Coast City 2018 Commonwealth Games |Website = http://www.gc2018.com/flux-content/GC2018/docs/The-Brand-Story.pdf |History = |Commentary ...
00:52, 5 අප්‍රේල් 2018 WikiHow screenshot.png (ගොනුව) 151 කි.බ. Sasithmadu {{Information |Description= |Source= |Date= |Author= |Permission= |other_versions= }}
10:21, 2 අප්‍රේල් 2018 ITA Awards.jpg (ගොනුව) 7 කි.බ. Yasasuru {{logo fur <!-- REQUIRED --> |Article = ඉන්දියානු රූපවාහිනී ඇකඩමි සම්මාන |Use = Org <!-- HIGHLY RECOMMENDED --> |Source = <!-- ADDITIONAL INFORMATION --> |Used for = |Owner = |Website = |History = |Commentary = Logo of the Indian Television Academy Awards <!-- OVERRIDE FIELDS --> |Description = |Portion = |Low_resolution = |Purpose = |Replaceability = |ot...
10:02, 1 අප්‍රේල් 2018 Bindass tv channel.png (ගොනුව) 14 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = The official logo of Bindass TV channel. |Source = www.bindass.com |Article = බින්දාස් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the entity in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Will help readers identify the channel, |Commercial = n.a. |Other information = Copyright owner- GenX Entertainment Limited & Bindass.com }} ==Licensing== {{Non-free logo|image has rationa...
05:56, 29 මාර්තු 2018 Image-WCLeague.jpg (ගොනුව) 10 කි.බ. Tharumaxx {{Non-free use rationale logo}}
08:15, 26 මාර්තු 2018 Ball Zimbabwe.png (ගොනුව) 33 කි.බ. Tharumaxx https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fwww.theage.com.au%2Finteractive%2F2015%2Fcricket-world-cup-guide%2Fimg%2Fball_Zimbabwe.png&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.theage.com.au%2Finteractive%2F2015%2Fcricket-world-cup-guide%2FZimbabwe.html&docid=J5yNBw-LSxPvAM&tbnid=YKgjbmIzeB5Y6M%3A&vet=10ahUKEwi8pvXXw4naAhUDu48KHY9UBGwQMwgxKAAwAA..i&w=300&h=183&client=opera&bih=609&biw=870&q=Zimbabwe%20Cricket%20(logo)&ved=0ahUKEwi8pvXXw4naAhUDu48KHY9UBGwQMwgxKAAwAA&iact=mrc&uact=8
12:34, 25 මාර්තු 2018 Fantastic Beasts - The Crimes of Grindelwald.png (ගොනුව) 116 කි.බ. Yasasuru == Summary == ==Summary== {{Non-free use rationale poster | Media = film | Use = Infobox | Article = ෆැන්ටෑස්ටික් බීස්ට්ස්: ද ක්‍රයිම්ස් ඔෆ් ග්‍රින්ඩ්ල්වෝල්ඩ් | Source = imdb.com }} ==Licensing== {{Non-free poster|image has rationale=yes}} Category:Fair use images of movie posters
05:31, 25 මාර්තු 2018 වරිගපොජ්ජ.jpg.jpg (ගොනුව) 27 කි.බ. IDLakmal {Information }}
13:56, 22 මාර්තු 2018 MSM HIV.png (ගොනුව) 31 කි.බ. Chandra prabhath {Information }}ජාතික ලිංගාශ්‍රිත හා ඒඩ්ස් මර්ධන වැඩසටහනේ 2016 වාර්ෂික වාර්ථාව ඇසුරින් සකස් කරන ලදී.
06:27, 22 මාර්තු 2018 T20ticketsfooter.jpg (ගොනුව) 90 කි.බ. Tharumaxx  
02:16, 22 මාර්තු 2018 Redkali3.jpg (ගොනුව) 37 කි.බ. Yasasuru == Summary == Photo by Saul Chavez of Ekamukhi Mahakali.Almighty gods in Mulluthara Devi Temple (Sree Bhadra Kali &Kariam Kali moorthi Devi)Temple Kerala == Licensing == {{self2|GFDL-with-disclaimers|cc-by-2.5|migration=relicense}} {{Copy to Wikimedia Commons|bot=Fbot|priority=true}}
13:19, 20 මාර්තු 2018 Richard-de-zoysa.jpg (ගොනුව) 25 කි.බ. Marx82  
02:55, 18 මාර්තු 2018 Richard-de-zoysa.JPG (ගොනුව) 25 කි.බ. Marx82  
02:42, 18 මාර්තු 2018 Yuganthayafilm.JPG (ගොනුව) 25 කි.බ. Marx82  
03:41, 16 මාර්තු 2018 Rangana Herath 02.jpg (ගොනුව) 2 කි.බ. Tharumaxx  
05:36, 11 මාර්තු 2018 The King and I (TV series).jpg (ගොනුව) 54 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Promotional poster for 2007 South Korean TV series ''The King and I'' |Source = http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=44926 |Author = Seoul Broadcasting System |Article = ද කිං ඇන්ඩ් අයි (රූපවාහිනී කතාමාලාව) |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Don't use the same file in more articles than necessary |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free movie poster|image has rationale=yes}}
05:28, 11 මාර්තු 2018 Conspiracy in the Court-poster.jpg (ගොනුව) 35 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = Promotional poster for 2007 South Korean TV series ''Conspiracy in the Court'' |Source = http://movie.naver.com/movie/bi/mi/basic.nhn?code=68195 |Author = Korean Broadcasting System |Article = කන්ස්පිරසි ඉන් ද කෝට් |Purpose = to serve as the primary means of visual identification at the top of the article dedicated to the work in question. |Replaceability = n.a. |Minimality = Don't use the same file in more articles than necessary |Commercial = n.a. }} ==Licensing== {{Non-free movie poster|image has rationale=yes}}
03:16, 11 මාර්තු 2018 Battle of the Golds.jpg (ගොනුව) 119 කි.බ. Shwetha == සාරාංශය== {{තොරතුරු |Description= වේල්ස් කුමර–ශාන්ත සෙබස්තියන් ක්‍රිකට් තරගාවලියෙහි පෝස්ටරය |Source=*Coat of Arms of Charles, Prince of Wales.svg *St. Sebastian's College, Moratuwa crest.jpg |Date=සැප්තැම්බර් 5, 2017 |Author=*Coat of Arms of Charles, Prince of Wales.svg: Sodacan *St. Sebastian's College, Moratuwa crest.jpg: Tsltperera }} == වරපත== {{කතෘ|:en:User:Mr. 1100100|Cc-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0|GFDL}} == {{Original upload log}} == This image is a derivative work of the following images: *File:Coat of Arms of Charles, Prince of Wales.svg licensed with CC-by-sa-3.0,2.5,2.0,1.0, GFDL *File:St. Sebastian's College, Moratuwa crest.jpg licensed with cc-by-sa-3.0
05:32, 6 මාර්තු 2018 ICC official logo.jpg (ගොනුව) 26 කි.බ. Tharumaxx මෙම ලාංඡනය ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් කවුන්සිලයේ නිල ලාංඡනයයි.[https://www.google.com/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fi1.wp.com%2Fwww.essentiallysports.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2016%2F02%2Ficc.jpg%3Ffit%3D800%252C435%26ssl%3D1&imgrefurl=https%3A%2F%2Fwww.essentiallysports.com%2Fthe-international-cricket-council-icc-logo-at-the-icc-headquarters-in-dubai-2%2F&docid=i9rr6FJ8uD-LcM&tbnid=xWugEgJizMOq2M%3A&vet=10ahUKEwitzZWf-tbZAhXMv48KHebKAw4QMwhTKBcwFw..i&w=800&h=435&client=opera&bih=609&biw=860&q=ICC%20cricket%20logo&ved=0ahUKEwitzZWf-tbZAhXMv48KHebKAw4QMwhTKBcwFw&iact=mrc&uact=8 web]
05:34, 3 මාර්තු 2018 Serial ravan.jpg (ගොනුව) 19 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Non-free use rationale|Description= Image of the රාවන් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) logo. |Source= http://akamai.vidz.zeecdn.com/ozee/shows/ravan/listing-image-medium.jpg |Portion= Whole image |Low_resolution= Yes |Article=රාවන් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) |Purpose= Image is used to visually identify the logo of the Zee TV serial, රාවන් (රූපවාහිනී කතාමාලාව); The image does not limit Zee TV's ability to use the logo for promotion of රාවන් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) and is used solely as an educational tool. |Replaceability= The image is a non-free logo (and thus cannot be replaced by a free alternative). |other_information= }} == Licensing == {{Non-free logo|image has rationale=yes}} {{PAGENAME}}
03:36, 27 පෙබරවාරි 2018 Henry IV France.jpg (ගොනුව) 16 කි.බ. Tharumaxx  
16:31, 13 පෙබරවාරි 2018 ඔරු අඩාර් ලව් (2018).jpg (ගොනුව) 142 කි.බ. Moheen Reeyad  
13:43, 10 පෙබරවාරි 2018 Porus Titlecard.jpg (ගොනුව) 305 කි.බ. Yasasuru ==Fair Use Rationale== {{Non-free use rationale | Article = පෝරස් (රූපවාහිනී කතාමාලාව) | Description = The title card for the Indian soap opera, ''[[පෝරස් (රූපවාහින...
11:00, 10 පෙබරවාරි 2018 Paramavatar Sri Krishna.jpg (ගොනුව) 233 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = title-card |Source = http://www.tellyupdates.com/paramavatar-shri-krishna/ |Date = 10 February 2018 |Author = &TV |Article = පරමාවතාර් ශ්‍රී ක්‍රිෂ්ණ |Pu...
10:33, 10 පෙබරවාරි 2018 Vighnaharta Ganesh.jpg (ගොනුව) 175 කි.බ. Yasasuru ==Summary== {{Non-free use rationale 2 |Description = title card |Source = http://www.tvtalks.in/Serials/Default.aspx?ID=5405 |Date = Unknown |Author = Sony TV |Article = විඝ්නහර්තා ගනේෂ |Purpose = to serve as the primary me...
09:40, 9 පෙබරවාරි 2018 Sanskritam word in devanagri script.png (ගොනුව) 4 කි.බ. Yasasuru == Summary == {{Information |Description = Sanskritam word in devanagri |Source = Bill william compton (talk)) created this work entirely by himself. |Date = 0...
08:34, 5 පෙබරවාරි 2018 Sri Lanka Cricket logo.png (ගොනුව) 41 කි.බ. Tharumaxx  
06:24, 1 පෙබරවාරි 2018 Gujarat Lions.png (ගොනුව) 64 කි.බ. Tharumaxx  
07:02, 31 ජනවාරි 2018 Aba- The Prince of Life (film).JPG (ගොනුව) 13 කි.බ. Tharumaxx  
06:48, 31 ජනවාරි 2018 Jackson Anthanee.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. Tharumaxx  
06:42, 31 ජනවාරි 2018 Ashoka Handagama.jpg (ගොනුව) 4 කි.බ. Tharumaxx  
06:37, 31 ජනවාරි 2018 Vimukthi Jayasundara.jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. Tharumaxx  
06:27, 31 ජනවාරි 2018 D.B.Nihalsinghe(5).jpg (ගොනුව) 9 කි.බ. Tharumaxx  
15:09, 30 ජනවාරි 2018 N.M. Perera(4).jpg (ගොනුව) 8 කි.බ. Tharumaxx  
පළමු පිටුවපෙර පිටුවඊළඟ පිටුවඅවසාන පිටුව
"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:රූප_ලැයිස්තුව" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි