මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

Jump to navigation Jump to search
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 19:04, 24 මාර්තු 2018: HakanIST (meta.wikimedia.org) 2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024 ගෝලීයව වාරිතයි. (24 මාර්තු 2019 දිනදී 19:04 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි