මේ පරිශීලකයාගේ දායකත්වය

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න
This IP address is currently globally blocked. The global block log entry is provided below for reference:
  • 16:00, 13 දෙසැම්බර් 2017: HakanIST (meta.wikimedia.org) 2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024 ගෝලීයව වාරිතයි. (13 මාර්තු 2018 දිනදී 16:00 වේලාවේදී කල් ඉකුත්වේ) (Open proxy)
දායකත්ව පිළිබඳ ගවේෂණය කරන්න
 
 
      
 
   

මෙම උපමානයන් හා ගැලපෙන වෙනස්වීම් හමුනොවිණි.

"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:දායකත්ව/2400:8902:0:0:F03C:91FF:FEE5:3024" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි