ද්විත්ව යළි-යොමුකිරීම්

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 15:17, 25 මැයි 2018 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

අනෙකුත් යළි-යොමුවීම් පිටුවලට යළි-යොමුවන පිටුවල ලැයිස්තුවක් මෙම පිටුවේ දැක්වේ. එක් එක් පේළියක අඩංගු වන්නේ පළමු හා දෙවන යළි-යොමුවීම් වලට සබැඳි හා ඒ සමග පළමු යළි-යොමුව එල්ල වන්නාවූ, සාමාන්‍යයෙන් "සත්‍ය" ඉලක්ක පිටුව වන, දෙවන යළි-යොමුවේ ඉලක්කයයි.කපා හැරි නිවේශිතයන් පිලිබඳ ගැටළු විසඳා ඇත.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 11 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #11.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. දහතුන්වන ටොලමි තියොස් ෆිලොපේටර් (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 2. XIIIවන ටොලමි තියොස් ෆිලොපේටර් (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 3. ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 4. XIIIවන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 5. දහතුන්වන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 6. ඊජිප්තුවේ දහතුන්වන ටොලමි (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 7. ටොලමි XIII (සංස්කරණය) →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි →‎ ඊජිප්තුවේ XIIIවන ටොලමි
 8. ඉන්සු දේබි (සංස්කරණය) →‎ ක්වීන් ඉන්සු →‎ ක්වීන් ඉන්සු
 9. ක්වීන් ඉන්සු (සංස්කරණය) →‎ ක්වීන් ඉන්සු →‎ ක්වීන් ඉන්සු
 10. ශාරීරික චෛත්‍ය (සංස්කරණය) →‎ ශාරීරික චෛත්‍ය →‎ ශාරීරික චෛත්‍ය
 11. සැකිල්ල:Infobox treaty (සංස්කරණය) →‎ සැකිල්ල:Infobox treaty →‎ සැකිල්ල:Infobox treaty

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:ද්විත්ව_යළි-යොමුකිරීම්" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි