ස්වල්පතම සංශෝධන සහිත පිටු

වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

පහත දත්ත පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇති (කෑෂ් කෙරී ඇති) අතර, අවසන් වරට යාවත්කාලීන කර ඇත්තේ 02:01, 27 මැයි 2018 දීය. ප්‍රතිඵල 5,000 ක උපරිමයකට යටත්ව පූර්වාපේක්‍ෂීව සංචිත කෙරී ඇත.

මෙම පිටුව සඳහා යාවත්කාල කිරීම් දැනට අක්‍රීය කොට ඇත. දැනට මෙහිදී දත්ත පුනස්ථාපනය සිදු නොවේ.

ක් දක්වා පහත පෙන්වා 50 ප්‍රතිඵල පරාසය තුළ #1 සිට #50.

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

 1. XIVවන ටොලමි‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 2. WP:SUBST‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 3. ඩොබරයිනර් ත්‍රික‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 4. ක්‍රිපූ 729‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 5. තුන්වන තුත්මෝස්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 6. වඩිම් රොගොවින්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 7. මිනිස් කාය විවච්ඡෙද විද් යාව‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 8. රතු‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 9. බයියුරේට් පරීක්‍ෂාව‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 10. WP:APFD‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 11. දෝනී‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 12. පෙරදිග ඕතඩොක්ස් දේවස්ථානය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 13. ප්‍රවේණි ආබාධ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 14. දෙවන තුත්මෝස්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 15. Computer virus‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 16. Thihagoda‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 17. ගාන්ධාර දේශය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 18. චූලවංශය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 19. ලාක්‍ෂ කර්මාන්තය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 20. චන්ද්‍ර වික්‍රමසිංහ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 21. 931‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 22. 1055‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 23. අනාස් රෂීඩ්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 24. ඊජිප්තු සන්නද්ධ හමුදා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 25. නිව්ටන් ‍ෙතවන නියමය - අන්‍යෝන්‍ය බල පිළිබඳ නියමය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 26. ජොසොන්හි සුක්ජොං රජ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 27. අවරිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 28. Madura Kulatunga‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 29. විජය කුමාරතුංග‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 30. ශේඛර් කම්මුලා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 31. Ceylon scimitar babbler‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 32. සෙනසුරු‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 33. බූල් ද ස්විෆ්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 34. ශ්‍රී සුමංගල ජාතික පාසල,නිල්දණ්ඩාහින්න-නුවර එළිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 35. 4වන දෙරණ සිනමා සම්මාන උළෙල‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 36. ශ්‍රී ලංකා තිරාසිකයා‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 37. රෝම හමුදාව‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 38. Pediatrics‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 39. හෙරිට්‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 40. මේක්මේක් (වාමන ග්‍රහලොව)‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 41. රාජාංගනය වටදාගෙය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 42. මානව ජනාවාස‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 43. WP:TOOL‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 44. ක්‍රිපූ 743‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 45. මහා යුදෙව් සංහාරය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 46. පඬුවස්නුවර මාළිගය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 47. ක්‍රිපූ 525‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 48. Extrasensory perception‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 49. සමාධිය‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)
 50. පළිහ‏‎ (එක් සංශෝධනයකි)

(පෙර 50 | ඊළඟ 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) නරඹන්න

"https://si.bywiki.com/wiki/විශේෂ:අතිස්වල්ප_සංශෝධන" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි